Priser

 Medlemsavgift for hele året er 150 kroner. 


Årskort kr. 1.350 + 150,- i medlemsavgift
Gjelder for trening i hele 2018
 
Halvårskort kr. 750,- + 150,- i medlemsavgift
Gjelder teminen vår eller høst
 
Ungdom kr. 350,- + 150,- i medlemsavgift
Gjelder terminen vår eller høst
 
Klippekort kr. 550,- + 150,- i medlemsavgift
Gjelder for 12 klipp
 
Drop-in kr. 60,-
Gjelder enkelttime

Det er ikke vanlig trening i skoleferier og fridager.

Prisliste

Prisene gjelder fra 01.01.2018 til 31.12.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningFullpris 
MedlemskontingentGyldig 1 kalenderårObligatorisk medlemskontingent for alle medlemmer i F&S Vestby. Gjelder ett kalenderår.kr 150
Årskort voksenGyldig 1 kalenderårGjelder alle treninger, vår -og høstterminkr 1 350
Halvårskort voksen, vårGyldig 1 kalenderhalvårGjelder alle treninger i vårterminenkr 750
Halvårskort voksen, høstGyldig 1 kalenderhalvårGjelder alle treninger i høstterminen.kr 900
Ungdom, vårGyldig 1 kalenderhalvårGjelder alle treninger, januar - juni. Gjelder for ungdom 13 - 19 år. kr 350
Ungdom, høstGyldig 1 kalenderhalvårGjelder alle treninger, august - desember Gjelder for ungdom 13 - 19 år.kr 350
KlippekortGyldig 1 terminGjelder alle treninger, 12 klipp.kr 550
Drop-inGyldig 1 ganger innenfor 1 dagGjelder en enkelttime.kr 60

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83