Her trener vi

Steder/anlegg

Navn/adresse Informasjon Finn

Vestby Arena - ute
Solerunden 10, 1540 Vestby

Utetrening ved Vestby Arena - da møter vi ved hovedinngangen

Hølen skole
Elverhøyveien 11 1550 Hølen, Hølen

https://www.vestby.kommune.no/om-skolen.431617.no.html

Brevik skole og grendesenter
Falkeveien 24, Son

https://www.vestby.kommune.no/om-skolen.431535.no.html

Vestby Arena
Sole i Vestby, Sole

https://www.vestby.kommune.no/vestby-arena.195888.no.html

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #91